Димитровград и несбъднатите копнежи на Пеньо Пенев

Дом-музей пеньо Пенев Димитровград

Градът на бригадирското движение Димитровград е създаден с указ на Георги Димитров на 2 септември 1947година чрез обединение на три села Раковски, Марийно и Черноконево. Градът е построен от 50 000 бригадири, които работят безвъзмездно в продължение на няколко години.