Река Златна Панега – есенна разходка

Златна панега

Река Златна Панега е малка, но забележителна река. Води началото си от карстов извор Глава Панега и е единствената река с подземен извор в България. Цветът на водата е синьо-зелен, поради разтворените в нея карбонатни соли. А температурата целогодишно е