Тракийската гробница село Александрово

тракийска гробница - Александрово

Тракийската гробница в село Александрово ( Александровска гробница) е едно от най-значимите открития в бъгарската археология. Открита е от Георги Китов през 2000г. край хасковското село Александрово. Гробницата е датирана от втората половина на IV век пр.н.е. и е била