Парк Камбаните София

ПАРК кАМБАНИТЕ камбана на България

Парк Камбаните се намира в непостредствена близост до околовръстното шосе на София. Днес е известно като приятно място за разходка на софиянци. В близост до него е обособена къмпинг зона. История на парк Камбаните Парк Камбаните или както официално се