Перущица

Църквата Св. Архангел Михаил Перущица

Да се докоснем до героизма на загиналите през Априлското въстание Перущице бледна, гнездо на герои, слава!  Вечна слава на чедата твои… Горният цитат от вазовата „Епопея на забравение“ е първата асоциация, което идва в ума ми, свързана с името на