Язовир Студен кладенец е част от енергийната каскада на река Арда. Това е първият построен язовир от тази каскада. Пуснат е в експлоатация още през 1957 година. С водосборен басейн от 3 752 км2 язовирът се нарежда на трето място в България. Язовирна му стена е бетонна с височина 68 метра, ширина на основата  61 метра и дължина 350 метра. При построяването на язовира под него са останали 12 села.

язовир Студен кладенец - гледка от крепостта Моняк
язовир Студен кладенец – гледка от крепостта Моняк

Основното предназначение на каскадата е регулирането на големия и силно вариращ сезонен отток на река Арда. Водите се използват за напояване, рибовъдство и производство на електроенергия. На десния бряг на язовира, на около 800 м от стената е построена ВЕЦ “Студен кладенец”, която разполага с инсталирана мощност от 60 мегавата и произвежда годишно 153.1 млн. квч електроенергия.

Във водите на язовир Студен кладенец се обитават от редица водолюбиви птици, някои от които са защитени и изчезващи видове. Такива са гмурец, чапла, гларус, черен щъркел, белоглава рибарка, белокрила рибарка, малък воден бик, сива гъска, ням лебед, бял ангъч, потапница и др. През последните години в язовира спират за почивка изчезналите като гнездещ вид в страната розови пеликани по време на есенния си прелет на юг.

Бреговете на язовир Студен кладенец представляват остри, голи чукари, обрасли на места с храсти и единични широколистни дървета. Непристъпните чукари се обитават от различни редки и защитени от закона птици – лешояди, орли, соколи и др.

Студен кладенц – изглед от село Широко поле
Язовир Студен кладенец

Едно мнение по „Язовир Студен кладенец

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

%d